Làm thế nào tôi có thể thay đổi thế giới: Câu chuyện về tư duy tích cực!


thay đổi mình, thay đổi thế giới
Nếu bạn đang đọc câu chuyện này – bạn muốn làm điều gì đó LỚN LAO!

- Bạn muốn để lại dấu ấn của mình.

- Bạn muốn cuộc sống của bạn đại diện cho một cái gì đó.

- Bạn muốn thay đổi thế giới.

Đây là một số lời khuyên được viết bởi một nhà sư vô danh vào năm 1100 sau Công Nguyên:

“Khi còn trẻ, tôi muốn thay đổi thế giới.

Tôi thấy thật khó để thay đổi thế giới nên tôi đã cố gắng thay đổi đất nước mình.

Khi tôi nhận ra mình không thể thay đổi đất nước, tôi bắt đầu tập trung vào thị trấn của mình.

Tôi không thể thay đổi thị trấn và đã là một người đàn ông lớn tuổi, tôi đã cố gắng thay đổi gia đình mình.

Giờ đây, khi đã già, tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể thay đổi là chính bản thân mình, và đột nhiên tôi nhận ra rằng nếu tôi thay đổi bản thân sớm hơn, ngay từ những ngày đầu thì tôi đã có thể tác động đến gia đình mình.

Gia đình tôi và tôi có thể đã tác động đến thị trấn của chúng tôi.

Và thị trấn thân yêu của chúng tôi có thể đã có những tác động lớn lao góp phần thay đổi đất nước tôi

Và đất nước của chúng tôi cũng có thể đã góp phần làm thay đổi thế giới

Và nó cũng có nghĩa là tôi thực sự có thể đã thay đổi thế giới!”

Comments