Posts

Những câu chuyện về sự thận trọng, khôn ngoan dành cho trẻ em

Kẻ vâng lời và kẻ bất tuân.

Giáo dục trẻ về tính thận trọng và khôn ngoan- chuyện khối băng khổng lồ trong rừng.

Giáo dục đức tính thận trọng, khôn ngoan để đối phó với kẻ bắt nạt- chuyện cậu bé và ong bắp cày.

Chuyện giáo dục tính Thận trọng và Khôn ngoan- Vị vua mới của rừng xanh

Giáo dục tính THẬN TRỌNG và KHÔN NGOAN cho trẻ- câu chuyện chàng hiệp sỹ và con rồng.

Chuyện giáo dục tính THẬN TRỌNG cho trẻ em- chú chim ruồi đi lạc

Những câu chuyện giáo dục tính thận trọng cho trẻ em mẫu giáo

Giáo dục đức tính THẬN TRỌNG cho trẻ qua những câu chuyện kể.