Posts

Đập vỡ thói kiêu ngạo, ảo tưởng sức mạnh của thanh thiếu niên qua những câu chuyện.

Vòng lặp quả báo- câu chuyện về nghiệp quả của Rái cá.

Quả bóng vàng và những cậu bé.

Đó là định mệnh- Câu chuyện về con Mà mụ dưới hồ.

Câu chuyện về đức tính kiên nhẫn- Tôi không có thời gian dành cho bạn.

Ứng phó với những đau khổ trong cuộc sống- Hãy là một cái hồ.

Câu chuyện về chánh niệm- Học cách chấp nhận sự vô thường.

Câu chuyện về chánh niệm- Chuyện con cáo xảo quyệt và con quạ ưa nịnh

Cái gì có giá trị hơn- Trí tuệ hay của cải?

Câu chuyện giáo dục về trí tuệ và khôn ngoan- Vua và vị tiên tri khôn ngoan

Giáo dục đức khôn ngoan, trí tuệ cho trẻ- Câu chuyện về cách tiêu tiền khôn ngoan.

Câu chuyện giáo dục đức khôn ngoan, trí tuệ cho trẻ- Cần bao nhiêu người bạn.

Những câu chuyện về TRÍ TUỆ và khôn ngoan dành cho trẻ- Chuyện cậu bé khôn ngoan và người mất lừa.

Giáo dục, xây dựng, vun đắp đức tính khôn ngoan, trí tuệ cho trẻ: Nuôi dưỡng tuệ giác và dẫn dắt hành trình cuộc sống

Chuyện giáo dục tính Thận trọng và Khôn ngoan- Vị vua mới của rừng xanh

Giáo dục đức tính THẬN TRỌNG cho trẻ qua những câu chuyện kể.

Giáo dục, vun đắp đức tính CHẤP NHẬN cho con thông qua những câu chuyện kể

Chuyện giáo dục tính độc lập cho trẻ em- hai cha con và con lừa

Đôi giày của người hạnh phúc nhất- câu chuyện giáo dục dành cho những đứa trẻ luôn luôn đòi hỏi.

Thúc đẩy sự nỗ lực, cố gắng và tự chủ của con qua câu chuyện kể- câu chuyện chú ếch nâu.