Posts

Giáo dục trẻ qua những câu chuyện Phật giáo (phần 8)- Lòng từ bi và sự tử tế.

Giáo dục con qua những câu chuyện Phật giáo- Kiên định và không trì hoãn.

Những câu chuyện giáo dục đức KHIÊM TỐN cho trẻ em.

Những câu chuyện giúp nhận diện cạm bẫy của đạo đức giả- Đọc để tỉnh ngộ.

Hướng dẫn sử dụng câu chuyện để giáo dục đạo đức cho trẻ em, thanh thiếu niên.

Bài thi đạo đức và người đàn ông khốn khổ bị bỏ rơi.

Giáo dục, rèn luyện đức tính CẦN CÙ- Mở đường đến với thành công và viên mãn

Giáo dục, xây dựng, nuôi dưỡng đức tính trung thực- Trụ cột chính trong ngôi đền đức hạnh.

Câu chuyện về lòng trung thành và sự cam kết- Số phận loài Dơi.

Câu chuyện về lòng trung thành cho trẻ em- Chuyện con cáo lắm mồm.

Câu chuyện về chánh niệm- gánh nặng của quá khứ.

Câu chuyện về chánh niệm- Chuyện con cáo xảo quyệt và con quạ ưa nịnh

Câu chuyện về chánh niệm - chuyện con cáo khôn ngoan và con sư tử gian xảo

Cái gì có giá trị hơn- Trí tuệ hay của cải?

Câu chuyện giáo dục về trí tuệ và khôn ngoan- Vua và vị tiên tri khôn ngoan

Giáo dục đức khôn ngoan, trí tuệ cho trẻ- Câu chuyện về cách tiêu tiền khôn ngoan.

Câu chuyện giáo dục đức khôn ngoan, trí tuệ cho trẻ- Cần bao nhiêu người bạn.

Những câu chuyện về TRÍ TUỆ và khôn ngoan dành cho trẻ- Chuyện cậu bé khôn ngoan và người mất lừa.

Giáo dục, xây dựng, vun đắp đức tính khôn ngoan, trí tuệ cho trẻ: Nuôi dưỡng tuệ giác và dẫn dắt hành trình cuộc sống

Giáo dục trẻ về tính thận trọng và khôn ngoan- chuyện khối băng khổng lồ trong rừng.