Posts

Những câu chuyện giáo dục đức KHIÊM TỐN cho trẻ em.

Đập vỡ thói kiêu ngạo, ảo tưởng sức mạnh của thanh thiếu niên qua những câu chuyện.

Cô cá heo vàng- chuyện dành cho trẻ thích nổi trội

Những câu chuyện dành cho trẻ có tính kiêu ngạo- cha mẹ nên cho trẻ đọc.

Khỉ và Cá- câu chuyện tạo động lực cho trẻ em.

Vườn chim và những câu chuyện khác- chuyện thay đổi hành vi của những đứa trẻ ồn ào