Posts

Giáo dục trẻ qua những câu chuyện Phật giáo (phần 5)- Tập trung và Nỗ lực liên tục.

Chuyện dành cho những cô cậu lười học- Lợi ích của việc học hành chăm chỉ.

Câu chuyện dành cho trẻ lười biếng và hay ghen tỵ - Chuyện con bò và con lợn.

Giáo dục, rèn luyện đức tính CẦN CÙ- Mở đường đến với thành công và viên mãn

Bài ca người đánh cá- câu chuyện dành cho trẻ phụ thuộc và lười biếng

Truyện giáo dục đức tính chăm chỉ cho trẻ em- có làm mới có ăn.

Truyện thay đổi hành vi cho trẻ lười- Chiếc đồng hồ báo thức.

Truyện giáo dục đạo đức cho trẻ em- Hãy làm việc thay vì ước ao