Posts

Nhà sư đi Rolls Royce và tỳ kheo khổ hạnh.

Bố mẹ đã tốt nghiệp trường mẫu giáo chưa?

Chúng ta đã thực sự (muốn) rời khỏi trường mẫu giáo?

Khất thực- Ý nghĩa, Sự thật và những chiêu lùa gà.

Về sự nóng giận (P2). Kìm nén là bản lĩnh???

Về sự nóng giận (P1).

I, ME, các thứ tương tự trong ngôn ngữ và đời sống người Việt.

Cái TÔI và các Nhãn dán.

Nắng, Mưa, Ngón tay chỉ trăng và những người đang mê ngủ.

KHÔNG CÓ CÁI GÌ BỊ RUỒNG BỎ NHIỀU HƠN LÀ HẠNH PHÚC.

Giáo dục trẻ qua những câu chuyện Phật giáo (phần 8)- Lòng từ bi và sự tử tế.

Giáo dục trẻ qua những câu chuyện Phật giáo (phần 7)- Tĩnh tâm.

Giáo dục trẻ qua những câu chuyện Phật giáo (phần 6)- Thái độ quyết định cuộc sống.

Giáo dục trẻ qua những câu chuyện Phật giáo (phần 5)- Tập trung và Nỗ lực liên tục.

Giáo dục trẻ qua những câu chuyện phật giáo (phần 4)- Giá trị của trải nghiệm.

Giáo dục con qua những câu chuyện Phật giáo (phần 3)- Tha thứ và Buông bỏ.