Posts

Chuyện giáo dục tính đoàn kết cho trẻ em- Sức mạnh của binh đoàn Kiến.

Lần đầu tiên bay: Câu chuyện về chú chim hải âu lạc mẹ!

Hèn nhát cũng chỉ là một thói quen- Câu chuyện về lòng dũng cảm và sự cam đảm

Những câu chuyện giáo dục trẻ về lòng dũng cảm

Những câu chuyện truyền cảm hứng cho trẻ dể vượt qua nỗi sợ hãi bị bắt nạt

Những chú ếch trèo cây- Chuyện giúp trẻ vượt qua sợ hãi để khám phá khả năng của bản thân

Đánh bại tên Đầu gấu- Chuyện truyền cảm hứng cho những trẻ bị bắt nạt

Gà Choai hết sợ- câu chuyện giúp trẻ vượt qua nỗi sợ bóng đêm.

Dạy trẻ về lòng dũng cảm- Câu chuyện về ba hạt hướng dương

Truyện giáo dục thái độ sống cho trẻ em- vượt qua nỗi sợ hãi để khám phá bản thân và thế giới.