Posts

Cách để điều trị tật nói quá nhiều của trẻ- Một câu chuyện thú vị của Bà.

Cách khôn ngoan để giải quyết những xung đột giữa bọn trẻ- Câu chuyện trí tuệ của Bà.

Chuyện dành cho những cô cậu lười học- Lợi ích của việc học hành chăm chỉ.

Những câu chuyện về sự thận trọng, khôn ngoan dành cho trẻ em

Đoàn kết là sức mạnh- Câu chuyện về bốn chú bò và con sư tử.

Chuyện giáo dục tính đoàn kết cho trẻ em- Sức mạnh của binh đoàn Kiến.

Câu chuyện về lòng trung thành cho trẻ em- Chuyện con cáo lắm mồm.

Chuyện về chánh niệm dành cho trẻ em – Chuyện cô bé thiên nga.

Câu chuyện về chánh niệm- Chuyện con cáo xảo quyệt và con quạ ưa nịnh

Câu chuyện về chánh niệm - chuyện con cáo khôn ngoan và con sư tử gian xảo

Câu chuyện giáo dục về trí tuệ và khôn ngoan- Vua và vị tiên tri khôn ngoan

Giáo dục đức khôn ngoan, trí tuệ cho trẻ- Câu chuyện về cách tiêu tiền khôn ngoan.

Câu chuyện giáo dục đức khôn ngoan, trí tuệ cho trẻ- Cần bao nhiêu người bạn.

Những câu chuyện về TRÍ TUỆ và khôn ngoan dành cho trẻ- Chuyện cậu bé khôn ngoan và người mất lừa.

Giáo dục, xây dựng, vun đắp đức tính khôn ngoan, trí tuệ cho trẻ: Nuôi dưỡng tuệ giác và dẫn dắt hành trình cuộc sống

Giáo dục trẻ về tính thận trọng và khôn ngoan- chuyện khối băng khổng lồ trong rừng.

Giáo dục đức tính thận trọng, khôn ngoan để đối phó với kẻ bắt nạt- chuyện cậu bé và ong bắp cày.

Chuyện giáo dục tính Thận trọng và Khôn ngoan- Vị vua mới của rừng xanh

Giáo dục tính THẬN TRỌNG và KHÔN NGOAN cho trẻ- câu chuyện chàng hiệp sỹ và con rồng.

Chuyện giáo dục tính THẬN TRỌNG cho trẻ em- chú chim ruồi đi lạc