Giáo sư và người lái đò

 

Giáo sư và người lái đò


Có một nhà bác học đi đò qua sông. Trên thuyền, ông nói chuyện phiếm với người lái đò:

— Ông có hiểu thế nào là văn học không? – Nhà bác học hỏi.

Người lái đò đáp:

— Không.

- Thật thiệt thòi, không biết về văn hoạc là mất1/8 của cuộc đời, nhà bác học lại hỏi:

— Ông có hiểu biết về âm nhạc hay có thể chơi một loại nhạc cụ nào không? – Nhà bác học hỏi.

Người lái đò đáp:

— Không.

- Thật đáng thương, không biết về âm nhạc là mất1/4 của cuộc đời, nhà bác học lại hỏi:

-  Thế còn triết học thì thế nào

Người lái đò đáp:

— Không.

Thật là một thiếu sót lớn, không biết về triết học là mất1/2 của cuộc đời, nhà bác học lại hỏi:

— Vậy còn lịch sử học, động vật học, thực vật học thì sao?

Người lái đò vẫn lắc đầu.

— Vậy còn lịch sử học, động vật học, thực vật học thì sao?

Nhà bác học châm biếm nói:

— Ông cái gì cũng không hiểu, thật là phường giá áo túi cơm.

Không lâu sau, mây đen từ đâu kéo đến, trời bỗng tối sầm lại, sóng gió nổi ầm ầm, thuyền chao đảo như sắp bị lật, nhà bác học sợ hãi mặt mày tái xanh.

Lúc này người lái đò hỏi:

— Ông có biết bơi không?

Nhà bác học đáp:

— Không. Cái gì cũng biết, nhưng bơi thì không.

- Thật là một thiếu sót nhỏ, người lái đò chép miệng, không biết bơi là mất cả cuộc đời,

Vừa dứt lời, thuyền bị sóng đánh lật úp giữa dòng sông chảy siết.

Comments