Thật dễ để cho đi những gì mình....không có.

 

Một nhà sư nổi tiếng giảng cho các phật tử về lòng từ bi, bác ái và cho đi. Bài thuyết giảng của ngài làm cho mọi tín đồ đều vô cùng cảm động. Sau buổi giảng một phật tử nắm bàn tay ngài mà xúc động nói rằng ông ta tự nguyện hiến dâng tất cả cho bá tính để có thể được sống thanh thản, an yên và khi chết có thể được nhập niết bàn.

cho đi cái mình không có


Nhà sư hỏi:

— Nếu như có hai chiếc ô tô, ông nguyện dâng hiến một chiếc chứ?

— Đồng ý.

Mục sư lại hỏi:

— Nếu như ông có hai tòa nhà, ông nguyện hiến dâng một tòa chứ?

— Đồng ý.

Mục sư lại hỏi một vấn đề rất đơn giản:

— Nếu như ông có hai đôi giày, ông đồng ý dâng hiến một đôi chứ?

Lần này ông ta trả lời:

— Không.

Mục sư nghi hoặc hỏi:

— Tại sao?

Ông ta nói:

— Vì tôi không có hai xe hơi cũng không có hai tòa nhà, nhưng tôi có hai đôi giày.

Bài học:

Thật dễ dàng để cho đi những gì mình không có, nhưng khi chạm vào những lợi ích thật của mình, điều đó thật khó khăn. Cũng thật dễ dàng để nói đến những đạo lý tốt đẹp, sự cho đi, sự tha thứ, sự bao dung, lòng trắc ẩn nếu như nó không liên quan đến lợi ích của mình. Vì vậy, đừng vội tin những lời tốt đẹp mà người ta nói, hãy đợi khi nó thực sự diễn ra.

Comments