Posts

Người ta tin vào những gì họ muốn tin.- thay đổi nó là việc làm vô nghĩa nhất cuộc đời.

Sức mạnh của thói quen- Câu chuyện của gã cướp biển già, hài hước mà sâu sắc