Posts

Chuyện không chỉ để cười- Đừng chỉ làm điều đó như những con thiêu thân

Chuyện không chỉ để cười- Chuyện Thần đèn và những kẻ "bộp chộp"

Vườn chim và những câu chuyện khác- chuyện thay đổi hành vi của những đứa trẻ ồn ào

Bài ca người đánh cá- câu chuyện dành cho trẻ phụ thuộc và lười biếng

Bài ca chim thợ dệt- câu chuyện kể hưu ích cho những trẻ lười biếng.

Kaola nhỏ tham lam và những câu chuyện khác về lòng tham mà trẻ em và cha mẹ nên đọc.

Bạn thật tuyệt và tôi cũng vậy- Thật tuyệt khi là chính mình

Mỗi người đều đặc biệt- Tôi cũng vậy; Chuyện chữa lành cho trẻ tự thấy mình quá tầm thường.