Posts

Trắc ẩn với chính mình?- Vài suy nghĩ vụn về lòng trắc ẩn.

Bài thi đạo đức và người đàn ông khốn khổ bị bỏ rơi.

Thật đáng kinh ngạc, cô ấy thấy sự tồn tại của con!- Một cảnh báo quan trọng mà mọi cha mẹ cần lưu tâm.

Mối quan hệ gia đình và những vết thương- Bài học từ những con Nhím

Chúng vẫn là một phần của khu vườn- Câu chuyện về cuộc sống gia đình.

Hãy nhìn mọi thứ trong bối cảnh - câu chuyện bức thư của con gái gửi bố

Hãy quỳ xuống để nhìn thế giới với con mắt trẻ thơ- Câu chuyện về đồng cảm và lòng trăc ẩn.