Posts

Cuộc sống là...

Đó là cuộc sống, nó không có vấn đề gì, chính bạn mới là vấn đề.

Trở thành REAL- Câu chuyện của Ngựa bọc da và những đồ chơi.

Hãy vẽ những giấc mơ của người lên ta! Câu chuyện về hai tờ giấy trắng.

Đó là định mệnh- Câu chuyện về con Mà mụ dưới hồ.