Posts

Truyền thống gia đình và câu chuyện về cách rán cá.

Đôi giày của người hạnh phúc nhất- câu chuyện giáo dục dành cho những đứa trẻ luôn luôn đòi hỏi.

Thúc đẩy sự nỗ lực, cố gắng và tự chủ của con qua câu chuyện kể- câu chuyện chú ếch nâu.