Posts

Đánh bại tên Đầu gấu- Chuyện truyền cảm hứng cho những trẻ bị bắt nạt

Không phải là trang điểm- cách để giữ cái mặt đẹp đẽ là đừng dí mũi vào cuộc sống của người khác

Chúa có thể tha thứ cho tội lỗi, nhưng vũ trụ này không ai có thể tha thứ cho sự..vô duyên.

Chuyện không chỉ để cười- Khi quá khứ làm tài xế!

Chuyện không chỉ để cười- Học phí cho kinh nghiệm thì không rẻ