Posts

Ngồi yên, tình yêu sẽ tới

Mất bao lâu để giác ngộ- Câu chuyện dành cho những đứa trẻ và cha mẹ hay sốt ruột.

Chuyện dành cho trẻ đang phụ thuộc quá nhiều vào đánh giá từ người khác-Tận hưởng niềm vui trong chính công việc.

Trùm mafia, kế toán câm điếc và ông anh họ ranh mãnh

Mũi điếc - câu chuyện về điểm mù nhận thức bản thân.