Posts

Hươu chết vì sừng hay câu chuyện về sự nguy hại của những thứ phù phiếm

Cò và người nông dân hay câu chuyện về sự nguy hiểm của hành động theo bầy đàn.

Ngựa vằn sọc nâu- câu chuyện dành cho những thiếu niên hay sốt ruột.

Con diều không có sợi dây- chuyện giáo dục trẻ về kỷ luật và tình yêu.

Tại sao lại phải ăn mỗi sáng? Bài học cho những đứa trẻ ưa trì hoãn.

“Là lỗi ở cha”- một cách kỷ luật con độc đáo và hiệu quả.