Posts

5 câu chuyện rất ngắn về CHÁNH NIỆM và bài học quan trọng của cuộc sống.

Câu chuyện về chánh niệm- Học cách chấp nhận sự vô thường.

Câu chuyện về chánh niệm- gánh nặng của quá khứ.

Chuyện về chánh niệm dành cho trẻ em – Chuyện cô bé thiên nga.

Câu chuyện về chánh niệm- Chuyện con cáo xảo quyệt và con quạ ưa nịnh

Câu chuyện về chánh niệm - chuyện con cáo khôn ngoan và con sư tử gian xảo

Giáo dục trẻ về chánh niệm: Nuôi dưỡng khoảnh khắc hiện tại và sự bình an nội tâm.

Cái gì có giá trị hơn- Trí tuệ hay của cải?

Câu chuyện giáo dục về trí tuệ và khôn ngoan- Vua và vị tiên tri khôn ngoan

Giáo dục đức khôn ngoan, trí tuệ cho trẻ- Câu chuyện về cách tiêu tiền khôn ngoan.