Posts

Giúp trẻ nhận diện sự cứng nhắc và thiển cận- Câu chuyện con ếch trong giếng và ba chú chim trời

Dạy trẻ về tính kiên nhẫn- câu chuyện cho trẻ em và học sinh

Giáo dục trẻ về lòng tốt và sự tử tế- chuyện dành cho trẻ tiểu học.

Dạy trẻ về tính trung thực- chuyện dành cho học sinh tiểu học

Dạy trẻ về sự thật và sự giả dối- những câu chuyện kèm hướng dẫn cho cha mẹ và giáo viên

Dạy trẻ về lòng trung thành- những câu chuyện dành cho học sinh tiểu học